KONTAKTNÉ ÚDAJE

Štatutár zariadenia:

     Mgr. Monika JAROŠÍKOVÁ - riaditeľka
     telefón:                 041/ 72 43496
     mobilný telefón:  0949 007732
     mail:                      csslucjarosikova@vuczilina.sk

Pracovisko Žilina:

     adresa:                 Hlboká cesta 1635/7, 010 01 Žilina
     telefón:                 041/ 72 349 93
     mobilný telefón : 0905 571 882
     mail:                      dsszakrala@vuczilina.sk
 

Pracovisko Žilina - Strážov:

     adresa:                 Gazdova 484/26, 010 01 Žilina - Strážov
     telefón:                 041 / 5640130
     mail:                      csslucstrazov@gmail.com
 

Pracovisko Bytča-Hrabové:

     adresa:                 Bytča-Hrabové 204, 014 01
     telefón:                 041/ 55 335 26, zdravotný úsek: 041 / 55 339 01
     mail:                      csslucucnikova@vuczilina.sk
 

Meno a priezvisko:


Ako Vás kontaktovať(e-mail/telefón):


Dotaz: