• Marec v zariadení LÚČ

 • Ďakujeme

 • V Strážove to žije

 • Zobraziť viac

   

  OZNAM!

   

  Z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 v CSS LÚČ sa pracovisko Bytča-Hrabové od dnešného dňa 24. 1. 2022 nachádza v červenej zóne.

  Z uvedeného dôvodu pristupujeme k nasledovným opatreniam:

  1. Do odvolanie je zákaz návštev. Umožňujú sa iba vo veľmi výnimočných prípadoch z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu PSS v terminálnom štádiu (max 1 osoba na 20 minút, za dodržania hyg. - epi. opatrení a predloženia negatívneho antigén. testu nie staršieho ako 12 hodín.   Kontakt je zabezpečený telefonicky a formou videohovorov.
  2. Dovolenka v rodine sa neodporúča
  3. Pobyt mimo zariadenia (prechádzky), t. č. do odvolania nie je možné absolvovať.

  Starostlivosť je prijímateľom zabezpečovaná nepretržite 24 hod. denne. Informácie ohľadom prijímateľov budú poskytované na tel. číslach:   041/55 335 26   a   041/55 339 01   v čase  medzi  13.00 - 14.00 hod.. Videohovory s prijímateľmi budú zabezpečované podľa vopred dohodnutých termínov aj naďalej.

   

  V Žiline 24. 1. 2022                                                                                                                  Mgr. Monika Jarošíková - riaditeľka CSS LÚČ

   

  Žiadosti a formuláre

  Dohoda zariadení o prechode PPV.doc Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Žiadosť o zabezpečovanie poskytovania sociálnej služby Žiadosť do Zariadenia núdzového bývania