• Marec v zariadení LÚČ

 • Ďakujeme

 • V Strážove to žije

 • Zobraziť viac

   

  OZNAM NÁVŠTEVY - s platnosťou od 8. 11. 2021

  Vzhľadom k neustále sa zhoršujúcej epidemiologickej situácii a vzhľadom k platnému COVID automatu bolo po zasadaní krízového tímu rozhodnuté, že v zariadení CSS LÚČ pristupujeme s platnosťou od 8. 11. 2021 k nasledovným opatreniam:

  Pracovisko Bytča- Hrabové (covid automat pre ZSS červená, covid automat – čierna):

  1. Návštevy sú do odvolania obmedzené. PSS majú možnosť s príbuznými komunikovať formou videohovorov a telefonických hovorov. Tu je tiež nutné dopredu sa dohodnúť na čase kontaktu s PSS tel. 041/5533526.
  2. Povolené sú iba návštevy pre PSS v terminálnom štádiu života alebo v prípade zhoršenia zdravotného stavu. Povolenie k návšteve udeľuje riaditeľka zariadenia. Príbuzní a známi sa majú telefonicky informovať o možnosti návštevy a to na tel. čísle 041/5533526. Návštevy budú prebiehať na izbách pri dodržiavaní  prísnych hygienických opatrení. Návštevy sú bezkontaktné. Návšteva je povinná používať respirátor FFP2, dezinfikovať si ruky. Každá návšteva vyplňuje Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave, cestovateľskú anamnézu a zapisuje sa do dennej evidencie návštev. Každému návštevníkovi sa bude bezkontaktným teplomerom merať teplota. Teplota bude zapísaná do príslušného tlačiva. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (teplota – nad 37,2 C°, kašeľ, sekrécia z nosa ..), nebude návšteva umožnená. Počet návštevníkov je max. 1 osoba. Dĺžka trvania návštevy je 45 minút.  Čas návštevy dohodou. Každý návštevník sa preukáže pri vstupe do zariadenia negatívnym výsledkom RT PCR testu nie starším ako 48 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín, potvrdením o druhej dávke mRNA (PheizerBiontec, Moderna), vakcíny proti ochoreniu COVID-19 ak od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, po prvej dávke vektorovej vakcíny (Astra Zeneca) proti ochoreniu COVID-19, ak od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní.

  Pracovisko Žilina(covid automat pre ZSS červená, covid automat – bordová):

  1. Povolené sú návštevy 1 x za dva týždne. Návštevy je  potrebné ohlasovať dopredu na tel. 041/7234992. Návštevy môžu prebiehať v interiéri v na to určených priestoroch a exteriéri zariadenia. Návšteva sa pri príchode ohlási službukonajúcemu pracovníkovi. Každá návšteva vyplňuje Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave, cestovateľskú anamnézu a zapisuje sa do dennej evidencie návštev. Každému návštevníkovi sa bude bezkontaktným teplomerom merať teplota. Teplota bude zapísaná do príslušného tlačiva. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (teplota – nad 37,2 C°, kašeľ, sekrécia z nosa ..), nebude návšteva umožnená. Návšteva je povinná používať respirátor FFP2 a pred vstupom do zariadenia dezinfikovať si ruky. Počet návštevníkov je max. 1 osoba. Dĺžka trvania návštevy je 30 minút.  Čas návštevy dohodou. Každý návštevník sa preukáže pri vstupe do zariadenia negatívnym výsledkom RT PCR testu nie starším ako 48 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín, potvrdením o druhej dávke mRNA (PheizerBiontec, Moderna), vakcíny proti ochoreniu COVID-19 ak od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, po prvej dávke vektorovej vakcíny (Astra Zeneca) proti ochoreniu COVID-19, ak od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní. Návšteva je povinná zdržiavať sa na miestach určených pre návštevy – resp. podľa usmernenia pracovníka.

  V prípade, že návšteva nebude dodržiavať stanovené pravidlá je možné návštevu neumožniť alebo predčasne ukončiť.

  V Žiline 8. 11. 2021                                                                                                                  Mgr. Monika Jarošíková - riaditeľka CSS LÚČ

   

  Žiadosti a formuláre

  Dohoda zariadení o prechode PPV.doc Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Žiadosť o zabezpečovanie poskytovania sociálnej služby Žiadosť do Zariadenia núdzového bývania